SNOP

Nätverket "Säg Nej till Omskärelse av Pojkar" består av en samling personer som arbetar för att omskärelse av pojkar skall förbjudas i Sverige. Pojkar har samma rättigheter som flickor att få växa upp med sina könsorgan intakta. För närvarande har nätverket låg aktivitet. Nätverket har denna blogg som sin "hemsida". För att kontakta nätverket, skicka ett mail till snop.info@gmail.com

Wednesday, February 20, 2008

Regeringens mål för jämställdhetspolitiken blundar för könsstympning (omskärelse) av pojkar

Regering skriver på sin hemsida om Mål för jämställdhetspolitiken.
Där kan man under rubriken "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra" läsa följande:
"Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet".
Det var ju glädjande! Man kan ju fundera lite på sammanhanget där den texten fanns.

Vad betyder det att
"Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet" i sammanhanget att "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra".

-Ja det verkar ju inte betyda att pojkar ska rätt till kroppslig integritet, eftersom det snart lär komma ett förslag om att landstingen skall tvingas att stympa pojkars könsorgan om föräldrarna vill det.

Saturday, February 16, 2008

Könsstympning (omskärelse) av pojkar och fp

Jag är glad över all kritik jag ser av folkpartiet. Nu är det någon som ifrågasätter Lars Leijonborgs förslag om statlig imamutbildning i en artikel i SVD. Jag vet inte vad det är med folkpartiet, men det finns många hycklare där. Birgitta Ohlsson som påstår att alla tjänar på feminismen och samtidigt tycker att det är ok att pojkar könsstympas. Nyamko Sabuni påstår att det inte finns något mansförtryck i Sverige och hon påstår dessutom att hon är emot alla former av religiöst förtryck. Trots detta gör hon inget för att lagstifta mot könsstypning av pojkar.

Friday, February 15, 2008

Vem försvarar pojkars rätt till sin kropp?

En artikel i SVD idag "Vi måste försvara flickornas rätt att skratta"
Citat ur artikeln: "I Sverige råder det numera politisk konsensus om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det är dags att utvidga resonemanget till att även gälla barnen. Att våga se dem som från familjen fristående individer. Inte nöja oss med den svepande barnkonventionen, utan på allvar statuera deras konkreta rättigheter.
För vi måste försvara flickornas rätt att skratta. Alldeles oavsett vilka länder de kommer från.
Annars är vår jämställdhet inte mycket att skryta över."

Nä, den är ju inte det. Pojkar som könsstympas då? ......

Sunday, February 10, 2008

Könsstympning (omskärelse) av pojkar, Genusmedicin, protesterar Centrum för Genusmedicin?

Pär Ström skriver om genusljug. I artiklarna som Pär länkar vidare till

SvD1 SvD2 SvD3

kan man bland annat läsa om att det finns ett centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet. Detta centrum verkar inte ha några synpunkter på att pojkar könstympas. Jag har då aldrig hört talas om detta centrum under hela den tid jag har försökt på stopp på könsstympningen.

Friday, February 8, 2008

Staten accepterar könsstympning och finansierar prästutbildning

Sven-Olof Collin skriver i en artikel att staten borde sluta finansiera prästutbildning. Rätt tänkt!

Staten borde ocks sluta upp med att legitimera könsstympning av pojkar av religösa skäl! Regering (och riksdag) missuppfattade religionsfriheten grovt när man inför den lag som stiftades på området, påstod följande: "Regeringens uppfattning är att ett förbud mot omskärelse är en sådan inskränkning av religionsfriheten som inte är tillåten. Redan på den grunden är det således uteslutet att införa ett sådant förbud."
Helt fel tänkt.

Saturday, February 2, 2008

Rädda Barnen blundar för könsstympning

Rädda Barnen får krafig kritik för sitt arbete mot hedersrelaterat våld i en artikel i SVD 2 feb 2008, samt i en replik . Även Pernilla Ouis kritiserar Rädda Barnen för deras ovilja att ens vilja se hedersrelaterat förtryck.

Yngve Hofvanders artikel i Rädda Barnens tidning "Barn" från 2003 är fortfarande aktuell.

För att få ytterligare en aspekt på kritik av Rädda Barnen kan man läsa ett avslag på en motion
från Barnläkaren Yngve Hofvander. Motionen handlade om att arbeta mot könsstympning av pojkar. Rädda Barnen skrev då i sitt avslag bland annat: “... Nationellt i Sverige kan en sådan linje försvåra arbetet mot kvinnlig könsstympning. Det arbetet riskerar att förlora fokus om Rädda Barnen samtidigt ska driva kampen mot manlig omskärelse aktivt.”

Vad det handlar om i det här fallet är givetvis att man struntar totalt i att pojkar i dag könsstympas i Sverige helt lagligt.