SNOP

Nätverket "Säg Nej till Omskärelse av Pojkar" består av en samling personer som arbetar för att omskärelse av pojkar skall förbjudas i Sverige. Pojkar har samma rättigheter som flickor att få växa upp med sina könsorgan intakta. För närvarande har nätverket låg aktivitet. Nätverket har denna blogg som sin "hemsida". För att kontakta nätverket, skicka ett mail till snop.info@gmail.com

Saturday, November 21, 2009

Folkpartiets landsmöte tycker att könsstympning av barn är helt ok

Det blev viss debatt om könsstympning på folkpartiets landsmöte. Sveriges Radio rapporterar om det. Citat: "En av dem som försvarade att små pojkar även fortsättningsvis ska kunna omskäras i Sverige var John Bruun.

– Till alla som yrkat bifall till dessa två motioner vill jag säga: jag är döpt, jag är konfirmerad, och jag omskuren. Jag är inte deprimerad, och jag är inte kränkt. Och jag fungerar alldeles utmärkt, tycker jag själv i alla fall. Den frågan skulle man kanske ställa till min fru, men jag tror inte att hon heller klagar. Jag begriper inte den här diskussionen överhuvudtaget, sa John Bruun.

Landsmötet beslutade sedan att Folkpartiet även i fortsättningen tillåter omskärelse av pojkar, dock av personer som har Socialstyrelsens godkännande."

John Bruuns argumentation är mycket svag. Att han själv och hans fru är nöjda med hans omskurna penis är bara av anekdotiskt intresse. Vi kan anta att Johns penis inte blev fullständigt förstörd av omskärelsen. Sån tur har inte alla. Se exempelvis den här bloggposten, eller den här artikeln om en nyfödd pojke som dog.

Varför inte fråga män som har sin förhud kvar ifall de frivilligt skulle låta någon annan bestämma ifall den skall vara kvar eller opereras bort? Jag citerar omskäraren Maynard Gerber från en intervju i SVD: "-Vuxna män skulle välja att inte göra det, det gör ju ont. Då tror jag traditionen skulle dö ut".

Tyvärr kan vi bara konstatera att fp går på Birigttornas linje (1) (2).

Motionerna om könsstympning till landsmötet

Motionerna i sin helhet hittar ni här. Nedan följer yrkanden ur 2 motioner som tydligen fick avslag enligt SRs rapportering:

L78. Åldersgräns för omskärelse
Motionär: Christian Löwendahl, Sundbyberg
Förslag till landsmötesbeslut:
1. att landsmötet uttalar att alla barn oavsett kön ska vara skyddade mot omskärelse av könsorganen, tills de uppnått myndig ålder så att de själva eventuellt kan välja att utföra en sådan operation
2. att det i Folkpartiets barnpolitiska program införs följande text: ”Alla barn oavsett kön ska ha rätt att slippa få sina könsorgan omskurna såvida inte läkare bedömer att det är nödvändigt av medicinska skäl. Redan i dag förbjuder svensk lag stympning av flickors könsorgan. Folkpartiet vill nu även skydda pojkar från att bli utsatta för omskärelse på grund av föräldrarnas religion, kulturella sedvänja
eller godtycke. Om en individ själv frivilligt vill genomföra omskärelse av sitt könsorgan så får detta ske först sedan individen har fyllt 18 år och därmed som vuxen kan besluta själv. Vid lägre ålder är det svårt för ett barn att fatta ett självständigt beslut. Med en lägre åldersgräns skulle risken vara stor att vissa barn utsätts för starka påtryckningar från föräldrar eller omgivning att genomgå operationen. För
att en sådan religiöst/estetiskt motiverad operation ska kunna ske på ett medicinskt säkert sätt kan den allmänna sjukvården erbjuda sig att utföra operationen till självkostnadspris. Dock ska sådana icke medicinskt motiverade operationer inte subventioneras med skattemedel.”

L79. Förbjud omskärelse av barn
Motionär: Robert Warholm, Vålberg
Förslag till landsmötesbeslut:
1. att barnprogrammet kompletteras med en punkt med krav på att omskärelse av gossebarn förbjuds
2. att landsmötet uppmanar partiets landstingsledamöter att verka för att omskärelse av gossebarn inte utförs på de landstingsdrivna sjukhusen
3. att landsmötet uppmanar riksdagsgruppen att verka för ett förbud mot omskärelse av gossebarn

2 comments:

Anonymous said...

Även Hannah Arnhög på Veckorevyn anser stympade snoppar vara helt i sin ordning.
/hittar inte länken tyvärr/

Mannen said...

Jo, men det är ju lätt att säga om man är kvinna. Hon är ju tyvärr inte ensam heller.


Tänk om en man skulle hävda motsvarande... det skulle ju vara helt politiskt inkorrekt.