SNOP

Nätverket "Säg Nej till Omskärelse av Pojkar" består av en samling personer som arbetar för att omskärelse av pojkar skall förbjudas i Sverige. Pojkar har samma rättigheter som flickor att få växa upp med sina könsorgan intakta. För närvarande har nätverket låg aktivitet. Nätverket har denna blogg som sin "hemsida". För att kontakta nätverket, skicka ett mail till snop.info@gmail.com

Sunday, November 21, 2010

Könsstympning debatteras i Läkartidningen

Yngve Hofvander skriver en replik i Läkartidningen "Manlig omskärelse – ingen »quick fix« mot HIV i Afrika". (Yngve Hofvander professor emeritus, tidigare chef, Internationell barnhälsovård, Uppsala universitet

Yngve.Hofvander@kbh.uu.se)


Hofvanders replik är ett svar på en artikel som propagerar för könsstympning av pojkar "Manlig omskärelse minskar HIV-spridning" av
Anna Thorson, docent, ST-läkare, infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset anna.thorson@ki.se

Anders Ragnarsson, BA, MSc, doktorand

Hans Rosling, professor, Gapminder foundation, Stockholm

Anna Mia Ekström, docent, ST-läkare, infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset;

samtliga avdelningen för global hälsa (IHCAR), institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm


Som alltid när det propageras för könsstympning så blundar man för alla negativa följder av stympningen, (nedsatt känsel, förlust av erogen vävnad osv.)


Se även en artikel från AIDS-konferensen i Rio 2005, som påvisar lägre HIV-risk för könsstympade kvinnor.

7 comments:

klocktornethalmstad said...

Vilken underlig värld vi lever i.
Förbjudet att kupera=stympa hundar, men tillåtet att stympa barn.

Mannen said...

@klocktornethalmstad

Javisst är det konstigt, men det handlar ju inte om att stympa barn i allmänhet, det handlar om pojkar. Det är skillnad det. Flickor får man givetvis inte ge sig på, de är skyddsvärda till skillnad från pojkar.

Men enligt den kända devisen "Män är djur" som ROKS-ordförande Ireen von Wachenfeldt sa, så är det väl inte så konstigt att pojkar eventuellt ligger lägre ner på skalan än hundar.

klocktornethalmstad said...

När jag läser Din kommentar, får jag för mig att Du inte motsätter Dig stympningen, om de utföres på såväl pojkar som flickor.
För mig utgör själva stympningen, det vedervärdiga.
I religioners namn, stympas och dödas barn, medan Guds ställföreträdare här på jorden (il papa), höjer ett fördömande finger mot fyra miljoner barn som blivit till genom provrörsbefruktning.
Samma pekfinger höjer han och säger:
- Ajabaja små kardinaler, inte röra (kor)gossarna.
Vilken underlig värld!
Mer på min Web (Blå serien).
http://www.klocktornethalmstad.se

Mannen said...

@klocktornethalmstad

All stympning av barn är givetvis förkastlig. Jag har svårt att se hur du kan tro att jag skulle tycka något annat.

klocktornethalmstad said...

Det gläder mig att jag missuppfattat.
Men nog om detta.
När man vet vad som dagligen och stundligen händer med barn (oavsett kön) runt om i vår värld,
så ter sig plasket i ankdammen Sverige, som enbart futtigt.
Numera vet man snart inte om pojke är pojke, eller flicka är flicka.
I väntan på the BigBang (Sodom och Gomorra), gör vi det bästa av livet, i den totalitära staten, där maktlystnad regerar och potentaterna styr.

Visselpaj said...

Vad bra att ni på SNOP synliggör denna viktiga fråga. Blev inspirerad av er sida med så mycket matnyttig info, att jag skrev ett blogginlägg om det.

Anonymous said...

omskurna kvinnor har självfallet lägre sjukdomsrisk!
samma gäller muslimskt strikta -kvinnor de får sällan könsjukdomar som svenska slampor som ligger med alla.
Att omskurna män sällan knullar varandra syns ju tydligt i invandrartäta områden.utlevande bögar finns ju bara i svenska områden haha